Lewis Gerret háza

Vélemény, hozzászólás?

451 hozzászólás érkezett az alábbi témában: “Lewis Gerret háza

 1. -Érezve szerelmem démoni alakjának előbújását elmosolyodtam.- Démonkám… -Nyögtem két lökés között, édes mosollyal a csókba, majd gyorsítani kezdtem és még hevesebben mozogtam. Játszani kezdtem a tempóval, hogy még jobban elnyújtsam az együttlétünket. A csípőmet más irányokba is mozgatni kezdtem, hogy szerelmemmel még jobban élvezzük a második kört. Ismét az iménti vágyaim lobbantak tűzre, és teljes ködfátyol borult, teljesen elmerültem az érzésekben. Ismét a magamévá akartam tenni szerelmem. Kezeimmel mohón simogattam, markolásztam a testét. Szinte összeforrt a testünk az élvezetektől. Egyre jobban akartam szerelmem. A szívverésemen, a szapora légzésemen és a testem apró rándulásain, remegésemen érezhette, hogy most még jobban akarom és még jobban vágyom rá. Teljesen rabul ejtettem ajkait, testét, lelkét és minden apró porcikáját. Alaposan és áthatóan megadtam szerelmemnek magam és ahogy ő azt annyira szereti, keményen, mohón és éhesen tettem újra a magamévá, kihasználva annak minden pillanatát és teljesen megbolondítottam szerelmem. A korábbi csúcsunk miatt, most sajnos hamarabb indultam el a csúcs felé, mint elsőre, de így is kitartóan és sokáig szeretkeztem szerelmemmel, édes pillanatokat élve meg vele. Őrülten vágytam rá, őrülten akartam őt és őrülten meg akartam neki adni a forró magom, amit annyira szeret érezni. – Akarlakh… akarom… -Súgtam a heves, szerelmes csókba, ahogy közeledni kezdtem a csúcs felé. Nem is sokára ismét megadtam szerelmemnek vágyaink gyümölcsét. Ösztöneimnek megadva magam, szerelmemmé válva értem fel ismét a csúcsra. Testem megfeszült, meg-megrándult, remegtem és lélegzetem is elállt, de egyre inkább szerelmem ajkait tartottam rabságban. Tagom ismét rángva árasztotta el szerelmem méhét, amibe határozottan hatoltam be és töltöttem meg. Zihálva néztem a csók végén, amikor már lejöttem a csúcsomról szerelmemre, aki éppen még csúcsán volt és lágyan cirógattam, csókolgattam a nyakát, mellkasát, amíg szerelmem is átéli az édes érzést ismét és újra a legteljesebb módon ismét az enyém lesz. Öleltem és csókolgattam. Amikor szerelmem is leért és tekintete kitisztult, óvatosan kihúztam tagom és mellé feküdtem, majd szorosan magamhoz öleltem.- Szerelmem… leírhatatlanul csodálatos volt… őrülten akartam… és már ismét az enyém vagy… már nincs rajtad a szenny érzése… -Súgtam neki édesen mosolyogva és ölelve őt.-

 2. *Érezve ajkait ajkaimon ismét hevesen viszonoztam a csókját, majd újrainduló mozgására nagyot nyögtem a csókba. Közben szerelmemre ismét felhelyeztem a mágiám segítségével a szokásos védelmem, most egy picit “módosítva” azt, hogy bármely baj esetén én is ott tudjak teremni egy ideig és segíteni neki. Szemeim felfénylettek, amint a démoni alakom lassan előtört eddigi rejtekéből. Mint ahogy a démonom is lassan előtörni látszott belőlem, hisz ő jobban tudta jelenlegi helyzetünket kezelni*
  -Ahhn… olyan jól esik veled lenni ismét
  *Ahogy újra gyorsítani kezdett Lewis, a szavaim helyét a nyögéseim vették át és ismét szorosan ölelve őt adtam át magam neki és a vágyainak. Sokkal jobban vágytam rá, mint eddig valamitől*
  -Sze.. szerelmem…
  *Suttogtam két nyögésem közt ajkaira ,majd folytattam a csókot pont oly hevesen, mint eddig, vágyakozva ajkai és érintései iránt. Elrabolta szívem és lelkem is, mindenem az övé volt ezen a világon..*

 3. -Szerelmem sóhajait hallva elmosolyodtam. Mélyen néztem gyönyörű szemeibe és ismét megcsókoltam.- Folytassuk, szerelmem… kibírok még egyet. -Súgtam ajkaira. Mivel nem húztam még ki szerelmem barlangjából tagomat és az még mindig benne lüktetett, lassan újra mozogni kezdtem benne. Egyenlőre lassan, hogy a csúcsunk miatt most érzékenyebbé vált szerelmünk eszközei miatt ne jussunk nagyon hamar ismét csúcsra. – Szerelmem… én is őrülten akarlak még… -Nyögtem ajkaira, majd forrón, szerelmesen, szenvedéllyel és puhán megcsókoltam. Mozgásom most ütemes volt, és lassanként gyorsuló. Simogattam testét miközben ismét mozogva benne, ismét elmerültem szerelmemmel a kéjben és szerelemben. Forrón öleltem meg össze forrva vele. Valóban nagyon vágytam rá és teljesen megbabonázott szerelmem.- Ihgehn… az enyém vagy… csak is az enyém… -Súgtam neki a csókba, majd csókoltam tovább. Vágyaim ismét kezdtek olyan hevesek és tüzesek lenni, mint az imént voltak. Nem tudtam betelni szerelmemmel és én is úgy öleltem és csókoltam, mintha ez lenne az utolsó pillanat, mintha többé nem engedném el. Fejét megtámasztva tartottam és csókoltam ajkait. Mélyen és kicsiket mozdulva is mozogtam, hogy még jobban lángra lobbantsam szerelmem vágyait, a kemény és mély mozgással, amit méhe is kiélvezhetett, hiszen azon kis szervébe is behatoltam. Nem sokára mozgásom kezdett egyre hevesebb lenni, egyre gyorsabb és ismét gyors tempóban, teljesen hosszát kihasználva a tagomnak szerelmeskedtünk. Ez volt a második menet, így még hevesebbé tettem és még tüzesebben tettem magamévá újra szerelmem. Olykor megszakítottam a csókot, hogy levegőhöz jussak, de aztán csókoltam tovább szerelmem. Tagom ismét lüktetve élvezte életem értelmének barlangjának kényeztetését. Olyan édes börtön volt ez számomra, amiből nem akartam szabadulni, amit akartam és ahol lenni akartam. Rabja akartam lenni örökre, és a rabjává is váltam örökre.-

 4. *Érezve Lewis gyorsulását és változó illatát nagyot sóhajtottam két nyögésem között. Mivel vágydémon voltam félig-meddig így pontosan éreztem mennyire is vágyik most rám és mennyire is kíván engem. Azt is tudtam, hogy pont ugyanennyire kívánom én őt most ebben a pillanatban. Ahogy közelgett a csúcsom teljesen elfeledtem mindent, kivéve a szerelmem. Lüktetését érezve pedig barlangom is felkészült meleg és életadó magvának fogadására, ahogy felcsókolt a nyakamra szerelmem még egy kéjeset nyögtem, majd pedig amint ajkaimat elérték ajkai hevesen és szenvedélyesen csókoltam meg. Faltam ajkait, mintha nem lenne holnap. A szerelmem csúcsa juttatott végül át engem is a csúcsomra, amit testem megfeszülése és kéjes, szenvedélyes nyögésem is jelzett. Barlangom rászorított tagjára és masszírozni kezdte szerelmem odalenn, hogy minél többet nyerjen ki szerelmemből, miközben én hosszas nyögésekkel nyugtáztam minden belém engedett adagját. Simogatásaira és szavaira sóhajtásokkal és halk nyögésekkel reagáltam hosszú csúcsom után*
  -Sze..szerelmem… még mindig vágyom rád…
  *Suttogtam neki, miközben a nyakam kényeztette*
  -Na..nagyon.. régen voltál nővel.. ahogy érzem… pihenjünk egy picit.. és aztán folytassuk… szerelmem vágyom rád….
  *Suttogtam folytatva neki, mikzöben kezeim ismét testét kezdték bebarangolni és fejem félre hajtottam helyet adva neki, ha inni szeretne. A szobát pedig kezdték elárasztani a vágydémon énem által produkált feromonok és mágia, amint egyre jobban feltüzelve kezdtem magam érezni ismét*
  -A.. a tied vagyok.. újra… olyan.. boldog vagyok..
  *Suttogtam végül Lewisnek halkan szinte sosem akartam tőle többé elválni és minden pillanatom mellette akartam tölteni.. Én akartam a védelmezője lenni, a testőre és mindene…, ahogy ő is volt az én védelmezőm, kincsem és mindenem. Még mindig éreztem méhemben a kellemes melegséget és szerelmem csókjai mentén fel-fel nyögtem halkan és fel-fel sóhajtottam*
  -Szó.. szólj.. ha fáradsz…, mert pihenned is kéne…, vagy ha szomjas vagy igyál nyugodtan…
  *Suttogtam le neki végül, hisz tudtam, hogy vámpírként neki azért szüksége van valamennyi pihenésre*

 5. -Ahogy szerelmem a nevem nyögdécselte egyre inkább feltüzelt. Oly annyira fel tüzelt, hogy a vágytól és szerelemtől fűtve az illatom is férfiasabb és vonzóbb lett. Nem feromonokat bocsátottam ki, mert arra én nem vagyok képes, csak a hévtől erősebb lett az illatom, mert a testem átforrósodott, noha soha nem történt még ilyen velem. Ahogy barlangja és szerelmem vágyát éreztem még gyorsabban kezdtem mozogni, olyan gyors tempóra váltottam, amilyen gyorsra csak tudtam.
  Látva, hogy édesem szemeire ködfátyol borult gondoskodtam róla, hogy kiélvezhesse a kéjek tengerét, amiben elmerült. Ahogy közeledni kezdtem csúcsomhoz, valahogy én is teljesen elmerültem és az én tekintetemre is ködfátyol borult. Átvették testem felett az irányítást a szerelmes, kéjes és szenvedélyes, vágytól ittas ösztönök. Tagom erősen lüktetni kezdett jelezve, hogy nem sokára elérem a csúcsom, de szerelmemen is éreztem már, hogy nem sok van hátra. Ösztönösen mohón kényeztettem keblét tovább, majd amikor már majdnem a csúcsomra értem felcsókoltam a nyakára, szorosan magamhoz öleltem elengedve keblét és forrón szenvedélyesen megcsókoltam, hevesen és szerelmesen, kéjtől ittasan, mint egy részeg. Részeg is voltam, szerelmemtől és az méznél is édesebb kéjtől, szenvedélytől.
  Egy lökéssel teljesen belé hatoltam, egészen körtéjébe is behatolva, majd megfeszülő testtel mélyen szerelmembe árasztottam termékeny magomat, felérve csúcsomra.- Sonyaahh… Ahh… -Nyögtem bele a csókba még mindig fátyolos tekintettel és teljesen ösztöneimtől vezérelve. Légzésem is elakadt néhány pillanatra. Most annyira elöntött a szerelem, hogy a tagom is rángatózva árasztotta a magom szerelmem körtéjébe.- Ah… Szerelmem… -Súgtam, mikor lejöttem csúcsomról és vissza nyertem a kontrollt a testem felett. Ajkairól a nyakára csókoltam, hogy levezessem az érzéseket, lágyan csókolgattam oda-vissza a nyakát, miközben szorosan öleltem és kezeimmel a testét simogattam, egészen a bokájáig és vissza.- Annyira csodálatos veled szerelmem… el sem tudom mondani mennyire… nincs rá olyan szép és csodálatos szó, ami jellemezni tudná… -Súgtam szerelmemnek. Kissé fáradtabbnak éreztem magam, de csúcsom elérésével és magom kiadásával a testem is lecsitult és az illatom is rendeződött.-

 6. *Ahogy végig simított lábamon felsóhajtottam, majd amint a keze oldalamon siklott végig, majd megmarkolt felnyögtem ismét. Gyorsuló mozgására nyögéseim egyre hangosabbak lettek. Ahogy pedig a melleim kezdte csókolgatni ajkaival a barlangom rászorított tagjára éppen annyira, hogy az minél kellemesebb legyen szerelmemnek*
  -Le.. Lewis…
  *Nyögtem ki két lökése között, miközben meg-meg rebegő ajkaim egyre inkább csak a nevét ismételgették. Ahogy legszentebb mélységeimbe hatolt nagyot nyögtem ismét, majd hangosat sóhajtva nyögtem ki a szerelmem nevét ismételten*
  -Té.. tégy.. magadévá Lewis.. Ahhn…
  *Nyögtem ki végül, amint a kéj, vágy és szerelem fátyla a szemeimet befedte teljesen. Testem felkészült arra, hogy befogadja a szerelmem minden cseppjét és akaratlanul is egyre jobban felfűtve éreztem magam, egyre jobban vágytam rá és tudtam, hogyha ma este nem vigyázok lehet, hogy hárman ébredünk kettő helyett…, ha nem tudom magam vissza fogni. A Szerelmem testét kezdtem simogatni heves mozgása közben, a testem minden porcikája vágyott a magjára már. Vágyott arra,hogy ismét ő töltse ki a mélységeim teljesen*

 7. -Ahogy szerelmem szavait hallottam elmosolyodtam, elpirulása jól esett és csak még édesebbé tette mosolyom. Mikor keze az én kezemmel együtt indult útnak felsóhajtottam. Hallva sóhajait és nyögéseit teljesen átadtam magam végre tiszta, és minden “adalék agyagtól” (idegen illattól) mentes szerelmemnek. A tagomat érintve érezhette is, hogy mennyire átadtam magam, hiszen már nem volt ami idegesítsen rajta. Vágyaim teljesen lángra lobbantak, és a tagom kényeztetésére a csókba nyögtem, mélyen. Amikor a nevem nyögte a behatoláskor elmosolyodtam, zene volt füleimnek a nyögése, mely lelkem kényeztette. Ahogy lábaival átölelt megsimogattam lábait, majd felsimítottam ismét oldalán végig vezettem a kezem, finoman siklott keblére és mohón markolta meg.- Aahh… Sonya… szerelmem… -Nyögtem nyakára, mikor éppen ajkaimmal harapdáltam, ahogy keblére markoltam és barlangjának mohó masszírozását éreztem meg. Mozgásom gyorsabb lett, és keményebb. Nem terveztem most szerelmemmel finomkodni, meg akartam neki adni és vissza akartam teljes mértékben kapni. Tüzesen markolásztam és masszíroztam keblét, ajkaim a másik mellére vándoroltak a bőrét falva. Tüzesen és vadan vettem ajkaim közé keblét és annak bimbóját kezdtem nyelvemmel kényeztetni, majd fogaimmal nagyon is izgatóan, szinte őrjítően harapdálni óvatosan, majd ajkaimmal puhán “gyötörtem” tovább keblét. Mozgásom ismét gyorsult, így már egészen vad és tüzes stílusban mozogtam életem barlangjában, egyszeriben finom körtéjébe is határozott, lendületes mozdulattal behatoltam és így mozogtam benne tovább. Tagom minden centiméterét kihasználtam, hogy szerelmem kéjben fürdessem és megtisztítsam az idegen szemét okozta rossz emlékektől. Tagom lüktetni kezdett viszonozva a barlang masszírozását.- Aahh… Szerelmem… Aaahh… édes… drága… Sonyám… életem kincse… -Nyögdécseltem keblére zihálva, ahogy egyre jobban elmélyültünk a kéjben. Teljesen kitöltötte teljes tudatom szerelmem, a vágy iránta és a mézédes érzése. Valamiért most sokkal hevesebbnek, tüzesebbnek és sokkal inkább vággyal telinek éreztem együttlétünket. Valahogy elvesztettem a kontrollt a testem felett és elöntött a teljes vágy, ebben az állapotomban sokkal termékenyebb és hasznosabb a magom, mint általában. Szerelmemen is éreztem, hogy sokkal felfűtöttebb, mint szokott lenni.-

 8. *A pillanatnyi sötétségre nagyot sóhajtottam a csókba ,a szirom símogatására nagyot sóhajtottam ismét majd szavaira elmosolyodva néztem a szemeibe*
  -A bártortalan csók azért volt.. mert én is pont attól féltem, hogy elveszítettelek… Nem tudom hogy tudnék élni nélküled…
  *Suttogtam ajkaira, majda következő szavaira fülig pirultam – azon ritka pillanatok egyike következett be, amelyben nem igazán tudtam mit mondani – de arcom színe helyettem is kommunikálta érzéseim. Főleg, ahogy kifejtette miket szoktam csinálni otthon*
  -Én is érezni akarlak… és azt akarom visszahódítsd minden porcikám magadnak…
  *Suttogtam válaszul neki. A forró csókjába utána pedig szinte bele olvadtam és érezterm, hogy testem valami teljesen új érzés kezdi hatalmába keríteni – amit a bennem pihenő démon fordított le arra ,hogy “nem fogunk az este aludni”. Nagyot sóhajtottam a szerelmem csókjába. Ahogy melleim érték kezei bele is nyögtem a csókba, majd ahogy lejjebb csúszott úgy egy kézzel én is elkezdtem bejárni az ő testét célomat egyértelművé téve. Szinte egyszerre értük el egymás gyenge pontjait és ahogy ő elkezdett engem kényeztetni, úgy kezdtem el én is őt a kezemmel. Amikor pedig elvette a kezét barackomról én is elengedtem a tagját, hisz tudtam mi fog következni. A behatolás pillanatában testem ívbe feszült és kéjesen nyögtem fel szerelmem karjaiban*
  -Ahhn Lewis…
  *Nyögtem fel a szerelmem nevét, majd ahogy mozogni kezdett nyögéseimmel követtem lökéseit. Ahogy ajkai pedig a nyakam érték szinte alig bírtam magammal. Lábaimmal átölelve vettem fel én is az ő tempóját, de csak követve a vezetőm irányítását. Minden mozdulatom a behódolásomat mutatta. Barlangom pedig vágyakozva kezdte masszírozni szerelmem, mint aki sosem akarja őt többé már elengedni…*

 9. -Ahogy a takaró a hátamra simult és eltakarta testünket, az elkövetkező szerelmes tevékenységet rejtve a kíváncsi szemektől, a függöny behúzódott magától, pontosabban mert én azt akartam. Egy pillanatra teljes sötétség támadt, majd egyszerre gyulladt lángra sok gyertya, hogy kellemes hangulatot adjanak nekünk. Mind ezt folyamatos csókunk és egymás szemében elmélyedés közben történt, mert tudok több helyre figyelni egyszerre. A gyertyák után, hóesés szerűen színes rózsaszirmok hullottak, nem esett sok, de éppen annyi, hogy mindenhol látszatja legyen, Még szerelmem homlokára is esett egy szép rózsaszín szirom. Megszakítottam a csókot elmosolyodva, majd egyik kezemmel megfogtam a szirmot és lágyan megsimogattam vele szerelmem arcát. Végig vezettem az orrán, ajkain, mindkét arcfelén, közben gyönyörű szerelmem néztem édes mosollyal, majd lágyan magunk mellé ejtettem.- Szerelmem… Sose kételkedj bennem. Hozzád egyetlen nő sem érhet fel, nem helyettesíthet, és nem pótolhat… Nem létezik olyan nő, akit már szeretni tudnék rajtad kívül… Az a bátortalan csók, megrémített… féltem, hogy elveszítettelek… de aztán eszembe jutott, hogy mennyi mindent éltünk már meg… és rájöttem, hogy nem veszíthetlek el. -Mosolyogtam arcát, ajkait és orrát simogatva. Szemeimben láthatta mennyire is szeretem valójában és azt is tudhatta, hogy minden szavam tiszta igazság.- Sose félj, hogy elveszítesz, még ha haragszom is rád, akkor is szeretni foglak. Mert szeretem, amikor iszonyatosan féltékeny vagy és dühöngsz rám, és még meg is szorongatod a nyakam, mert szeretem, amikor pajkos, huncut vagy, és szeretem, amikor… mikor is? … -Gondolkodtam el játékosan, de pajkos pillantással néztem rá.- Áh! Meg is van… amikor olyan édesen serénykedsz a konyhában és a barátnőiddel sétálni mész, és aztán itthon vársz, mint a feleségem és édesen megöllek és megcsókollak… -Mosolyogtam rá édesen.- Újra vissza akarlak kapni, hogy az én illatom keveredjen a te édes, finom illatoddal… és töltsem ki minden pocikádat, hogy mindenki tudja, kié vagy… -Súgtam neki lehajolva hozzá, ajkait simogatva szavaimmal, majd forrón és szenvedélyesen, szerelmesen megcsókoltam. Szavaim közben kezem végig simított a gyönyörű és telt keblein, amelyeket finoman meg is markolásztam út közben. Végig simítottam hasán, alhasán, majd lábai közé siklott. Finoman érintettem meg szemérem ajkait, majd kitárva azokat kezdtem minden érzékeny pontjával játszani ujjaimmal. Pillanatok alatt két ujjam becsúszott szerelmem barlangjába és kint maradt ujjaimmal kiegészítve kívül belül izgatni kezdtem. Ez persze rám sem hatás nélkül tagon teljesen megmerevedett és forrón kicsit lüktetni kezdett. Ettől mélyet szusszantam a csókba, nem húztam sokáig az időt, néhány röpke perc után elvettem kezem és tagom illesztettem bejáratához. Határozott, de finom mozdulattal hatoltam be szerelmembe. – Szerelmem… -Nyögtem a csókba megremegve az érzéstől, hogy ismét teljesen az enyém. Hozzá simultam teljesen belé hatolva és magamhoz öleltem. Egyik kezemmel fejét megtámasztottam, míg másikkal fenekét markoltam meg lágyan és megtartva csípőjét. Rögtön egyenletes és normál tempóban kezdtem mozogni, hogy szokjuk egymást, de aztán szépen fokozatosan gyorsítani kezdtem. Lecsókoltam nyakára és szapora légvételeimmel a nyakát is kényeztetve pluszban, csókolgattam a nyakát, ajkaimmal harapdáltam játékosan.-

 10. *Válaszára elkuncogtam magam, majd a csókunk alatt végig szorosan simultam szerelmemhez*
  -Én pedig egy területvédő nő..
  *Suttogtam végül neki, majd ahogy mondta, hogy pihenjünk le mosolyogva néztem Lewis szemeibe*
  -Hmm? Biztos, hogy pihenni szeretnél?
  *Súgtam ajkaira, amikor pedig felvett a karjaiba és úgy szált ki a kádból én átkaroltam a nyakát és végig szerelmem néztem, amint ezt teszi, ahogy pedig törölgetni kezdett akaratlanul is már elképzeltem valami mást is, amit minden bizonnyal tenni fog az ágyban*
  -Hmm… menjünk! Köszönöm kedvesem!
  *Suttogtam neki utalva arra, hogy visz engem és nem nekem kell járnom, végig a szemeit néztem az úton. Ahogy pedig a hálóba értünk és befektetett az ágyba, majd fölém mászott elkuncogtam magam végig a szemeibe nézve mélyen. Ahogy hozzám simult odalenn majd megőrjített az érzés, amit légzésem gyorsulásán is érezhetett a szerelmem. Forró és szenvedélyes csókját szerelmesen viszonoztam és két kezemmel magamhoz öleltem, egyenlőre lábaimmal még nem öleltem át, de megadtam neki annyi helyet, amennyit csak szeretett volna köztük*
  -Én.. is vágyom rád..
  *Suttogtam vissza a szerelmemnek a csókot megszakítva néhány pillanatra. Mélyen elmerültem lelkének tükreiben és szorosan öleltem, mint aki sosem akarná őt elengedni a hátralévő életében. Visszafogtam magam, hogy ő tegye meg azt és az ő tempójában haladjunk előre, most hagytam neki, hogy a szerelmem irányítsa az intím pillanatainkat*

 11. -Ahogy szerelmem fürdetett halkan sóhajtoztam, hiszen nagyon jól esett minden érintése. Én csak koszos voltam, olyan módon idegen illatot nem érzett rajtam, ahogy én rajta. Ellenben a szerelmemen keveredő idegen illatok szinte megőrjítettek már, így szinte megkönnyebbültem, ahogy megszabadítottam az idegesítő illatoktól. Hallva az érintéseim, és simogatásom, illetve a harapásom okozta nyögéseket és sóhajokat teljesen megnyugodtam és átadtam magam az érzéseknek. Jól esett ismét hallani, ahogy nyögve kíván jó étvágyat. Minden sóhaja és nyögése simogatta füleimet, és lelkemet. Szerelmem incselkedésére elmosolyodva néztem gyönyörű szemeibe.- Mmm… incselkedsz te kis rosszaság? -Kérdeztem dorombolva.- Igen… ennyire magadhoz kötöttél… én területvédő férfi vagyok, és nem tűröm az idegen szemetet… -Doromboltam neki.- Igen, nagyon vágyom rád, szerelmem… -Súgtam neki. Alig mondtam ki a mondatot ismét heves csókra rabolta ajkaimat. Viszonoztam a csókot teljesen össze simulva vele és szorosan ölelve. Percekig édes és heves csókjának mámorában úsztam, majd elváltam ajkaitól.- Gyere… pihenjünk le… a finom, meleg ágyban… -Mondtam célzóan, majd felálltam és karjaimba vettem szerelmem és vele szálltam ki a kádból, majd egy nagy törölközőt tertítettem magamra és a törölközőt a kezembe fogva megöleltem szerelmem, így őt is beérte a törölköző.- Mmm… -Kezdtem mosolyogva szerelmem törölgetni. Hamar megtörölköztem szerelmemmel.- Gyere, édesem… -Mosolyogtam invitálva, majd ahogy volt, meztelen ismét karjaimba vettem és a hálóba vittem, a takaró felhajtódott, én pedig bemásztam és szerelmem lágyan fektettem le az ágyra, majd fölé másztam, finom és szép combjai közé, majd hozzá simultam, magunkra húzva a takarót. Nem hatoltam még belé, de már megtehettem volna. Nagyon vissza akartam már foglalni a területem, de még csak finom nőiességéhez simult tagom. Ahogy szorosan megöleltem kezeim a feje alá simítottam egyik kezemmel megemeltem a fejét, forrón meg is csókoltam, közben másik kezemmel kioldottam a masnit, és kihúztam a hajából, ami így szépen leomlott. Csók közben forrón és szenvedélyesen öleltem.- Szerelmem… annyira hiányoztál már… annyira akarlak… -Súgtam már teljesen, újra önmagamként, hiszen megtisztult a szennyes idegen illattól és kezdett ráragadni ismét az én illatom.-